Informacje o projekcie

 

„LEPSZA SZKOŁA Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wprowadzenie na rynek e-usługi konstruktywnego dialogu pomiędzydyrekcjąszkół, nauczycielami i rodzicami mającejna celu rozwój szkół i środowiska szkolnego, wspieranie pozytywnych postaw wśród nauczycieli i uczniów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i niepożądanemu zachowaniu.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej e-usługi konstruktywnego dialogu pomiędzydyrekcją szkół, nauczycielami i rodzicami mającej na celu rozwój szkół i środowiska szkolnego, wspieranie pozytywnych postaw wśród nauczycieli i uczniów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i niepożądanemu zachowaniu. W efekcie nastąpi wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym naszego przedsiębiorstwa przez rozpoczęciedziałalności w segmencie innowacyjnych rozwiązań ICT, wzrost poziomu i jakości wiedzy naszego przedsiębiorstwa, wzrost zatrudnienia o 2 specjalistów z doświadczeniem w sprzedaży i promocji usług elektronicznych.

Wartość projektu wynosi 1 525 575, 56 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE wynosi: 860 913,31 PLN.”